השכרת קערות לאירועים

קערה שיר
פורצלן, 23 ס"מ

קערה ספיר
זכוכית, 32 ס"מ