השכרת צלוחיות לקינוחים

מלבן גל טל
20 ס"מ על 12 ס"מ

צלוחית אורין
20 ס"מ על 7.5 ס"מ