השכרת כלים משלימים לאירועים

פלטה מלבן
לתוספות
27 על 17

פלטה מיתר
לחציל ועוד
37 על 16

מגש פורצלן
45 על 28

פלטה בלוק
36 על 36

סלסלת לחם
דמוי קש

מגש לחם 25 ס"מ