השכרת כוסות לאירועים

כוס היי-בול
לשתייה קלה, בירה ועוד

כוס הייבול חדש

כוס יין
אימפריאל

כוס יין ללא רגל